ລຳດັບ ແຈ້ງການ
1 ສ້າງຂະບວນການ ອອກແຮງງານ ອະນາໄມ ແລະ ລ່ວງຮ່ອງລະບາຍນຳ້ ຮ່ອງສັກ II (ແຕ່ຂົວບ້ານຮ່ອງຄ້າ-ຂົວບ້ານດົງປ່າແຫຼບ
2 ການປະກອບ ຂໍ້ມູນຕາມແບບຟອມ ຂອງການສຳຫຼວດເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ດີນ-ເຮືອນ
3  ສ້າງຂະບວນການ ອອກແຮງງານ ອະນາໄມ ຕາມເສັ້ນທາງສາຍຫຼັກ 2 ເສັ້ນທາງ: ຖະໜົນເຈົ້າຟ້າງຸ່ມ ແລະ ຖະໜົນດອນຈັນ (ເສັ້ນທາງແຄມຂອງ)
4 ໃຫ້ສະຫຼຸບການຊີ້ນຳ-ນຳພາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2017 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈຳ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2017.
5 ສ້າງຂະບວນການ ອອກແຮງງານ ອະນາໄມທຳຄວາມສະອາດ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ອ້ອມຮົ້ວ ປົກຄອງເມືອງຈັນທະບູລີ
6 ການລົງເຜີຍແຜ່ ກ່ຽວກັບການກູ້ເພື່ອ ພະນັກງານລັດຖະກອນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ ຂອງທະນາຸຄານພັດທະນາ
7 ສ້າງຂະບວນການ ອອກແຮງງານ ອະນາໄມຕົວເມືອງ ເມືອງຈັນທະບູລີ