ລຳດັບ ຂໍ້ຕົກລົງ
1 ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການ ຮັບຜິດຊອບ ຕະຫຼາດກາງຄືນຢູ່ລານຈອດລົດປາກປ່າສັກບ້ານວັດຈັນ ແລະ ສີຫອມ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
2 ມະຕິຕົກລົງ ຂອງຄະນະປະຈຳພັກເມືອງຈັນທະບູລີ ວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດເລື່ອນສະມາຊິກພັກສຳຮອງຂື້ນເປັນສະມາຊິກສົມບູນ ເລກທີ 150
3 ມະຕິຕົກລົງ ຂອງຄະນະປະຈຳພັກເມືອງຈັນທະບູລີ ວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດເລື່ອນສະມາຊິກພັກສຳຮອງຂື້ນເປັນສະມາຊິກສົມບູນ ເລກທີ 149
4  ມະຕິຕົກລົງ ຂອງຄະນະປະຈຳພັກເມືອງຈັນທະບູລີ ວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດມະຫາຊົນກ້າວໜ້າເຂົ້າເປັນສະມາຊິກພັກ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ
5  ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບລົງຕິດຕາມກໍ່ສ້າງຫ້ອງການບ້ານວັດຈັນ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.