ເພີ້ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ ທົ່ວປວງຊົນບັນດາເຜົ່າ ສ້າງເມືອງຈັນທະບູລີ ໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງຢ່າງໜັກແໜ້ນ, ມີຄວາມສະຫງົບປອດໄພ, ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ສີວິໄລທາງດ້ານວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ, ຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຢ່າງແທ້ຈິງ!