18953098 462464127435452 6118594232346888008 nຂໍເຊີນຊວນບັນດາທ່ານຍີງ, ທ່ານຊາຍ ກໍຄືຊາວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທຸກຖ້ວນໜ້າ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການ ຊົ່ວໂມງວຽງຈັນສະອາດ

  ໂດຍປະຕິບັດຕາມ ຈົດໝາຍລັດຖະການ ຂອງທ່ານເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ໄດ້ແຈ້ງເຖີງບັນດາທ່ານ ໃນຄັ້ງວັນທີ່ 1 ມີຖຸນາ 2017 ແລະ ຕາມການຖະແຫຼງການຂອງ ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການຕົວເມືອງ ໃນຄັ້ງວັນທີ 2 ມີຖຸນາ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂະບວນການດັ່ງກ່າວ ເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນເປັນເອກະພາບທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຈື່ງໄດ້ສ້າງສັນຍາ ຂອງຂະບວນການນີ້ຂື້ນເພື່ອເປັນສັນຍານຊ່ວຍແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ເຊີນຊວນບັນດາທ່ານ ຊາວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ທຸກຖ້ວນໜ້າເຊີ່ງແຕ່ລະອາທິດ ຂອງແຕ່ລະເດືອນ ໃນທຸກໆ ຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນພຸດ ເວລາ 5:00 6:00 ໂມງ ແມ່ນ ຊົ່ວໂມງວຽງຈນສະອາດ ຂອງພວກເຮົາທຸກຄົນ ເຊີ່ງຈະແຈ້ງເຕືອນກ່ອນປະມານ ມື້ໜຶ່ງ ຫຼື ສອງມື້ ກ່ອນວັນກິດຈະກຳ. ສຳລັບການປະຕິບັດ ກໍ່ຄືການປະຕິບັດ 8 ສະອາດ, ເວົ້າລວມ ຕາມທີ່ອົງການປົກຄອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ກຳນົດໃວ້ ໃນມະຕິສະບັບເລກທີ 03/ອປຄ.ນວ, ລົງວັນທີ 25 ກັນຍາ 2015 ຄື: ຖະໜົນຫົນທາງສະອາດ ລວມທັງສະຄອງຮ່ອງນຳ້, ເຄຫາສະຖານສະອາດ; ພາຫະນະສະອາດ; ສາທາລະນະປະໂຫຍດສະອາດ; ໂຮງຈັກ-ໂຮງງານສະອາດ; ການບໍລິໂພກສະອາດ ແລະ ນຳ້ ແລະ ທ້ອງຟ້າ, ອາກາດສະອາດ ສົດໃສ.

            ອີກເທື່ອໜຶ່ງຂໍຄວາມຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ ຈາກຊາວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຮົາຊ່ວຍກັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນະຄອນຫຼວງຂອງພວກເຮົາ ກາຍເປັນນະຄອນວຽງຈັນສະອາດ ແລະ ບັນລຸໄດ້ຕົວຊີ້ວັດ 6 ສ ໄຫ້ໃດ້ຕາມຄາດໝາຍ.

ຂໍຂອບໃຈ!

(ລາຍລະອຽດອື່ນໆເບີງຕາມຈົດໝາຍທາງລັດຖະການ ຂອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຄັ້ງວັນທີ 1/6/2017)

           

ຂໍ້ມູນຈາກ: www.vientianecity.gov.la